Værkstedets værdier

På Værkstedet arbejder vi ud fra brugernes individuelle pædagogiske delplaner, med udgangspunkt i brugernes behov og de fælles relationer. Vi møder brugerne ud fra deres alder og udviklingstrin.
Vi lægger vægt på at alle får en god modtagelse hver dag, vi vægter at den enkelte bliver set og hørt. Der lyttes og guides i forhold til dagen indhold.
Vi arbejder med struktur, forudsigelighed og genkendelighed som pædagogisk redskab. Vi har fokus på sammenhæng mellem pædagogik, aktiviteter og nærvær. Vi vægter højt at brugerne ikke oplever nederlag. Når det sker, er vi der til at hjælpe dem, og få vendt nederlaget til noget konstruktivt. Vi arbejder ud fra anerkendende pædagogiske metoder bl.a. neuropædagogik og livshistorie
Vi vægter humoren i hverdagen, og gode sociale relationer brugerne og personalet imellem.

Det pædagogiske arbejde bygger på;

Anerkendelse; Vi anerkender at vi er forskellige, og har forskellige kompetencer. Vi møder den enkelte hvor vedkommende er, og ser vores forskelligheder som en styrke til fællesskabet. Vi anerkender hinandens arbejde.

Respekt; Vi respekterer hinandens forskelligheder. Vi tager hånd om problemstillinger i trygge rammer. Vi er opmærksomme på ikke at stille størrer krav til brugerne, end de kan mestre.

Nærvær; Vi er nærværende i samværet med hinanden. Vi ser og lytter til den enkelte. Vi vil hinanden noget og ønsker at hver dag, skal være så god, en dag som muligt.

Ligeværdighed; Vi behandler hinanden ligeværdigt og alles indsats har lige stor værdi i dagligdagen. Vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Vi tør sætte os selv i spil. Vi er ikke fejlfri, vi tør vedkende vores fejl og sige undskyld.

Omsorg; Guide brugeren i en hensigtsmæssig retning. Støtter brugerne og være der for dem i svære situationer. Hjælpe brugerne med at være realistiske, omkring egen formåen og kunnen.