Tekstil

Tekstil er på øverste etage på Værkstedet. Vi har forskellige aktivitetsrum og hyggerum. Vi har bl.a. systue, krearum, hyggestue og tv-stue.
Vores aktiviteter strækker sig bredt. Vi laver broderi på symaskine, strikning, syning og vævning. Derudover laver vi decoupage, smykker med perler, maler, tegner, bager og tager på ture ud i det blå på enten gåben eller i bus. Vi ser også fjernsyn og vægter at samtale om det vi ser, således borgerne får en større samfundsforståelse.
Vi har fællesaktiviteter for hele huset i form af musik om tirsdagen og gymnastik om fredagen.
Vi arbejder med livskraft og borgernes medbestemmelse og tilrettelægger aktiviteter ud fra borgernes ønsker, så de er omdrejningspunk i forhold til at forme hverdagen. Vi holder borgermøde hver 2. måned, hvor borgerne kan byde ind med egne punkter på dagsordenen.

 

Vi har faste strukturer på afdelingen og bruger piktogrammer og tavler. Personalet har sin egen tavle og hver af de borgere, som vil profitere af en tavle, har sin egen. På tavlerne tydeliggøres, hvem der har ansvaret for bestemte opgaver og hvor personalet befinder sig på afdelingen. Denne struktur er dog ikke mere fastlagt end, at vi griber initiativer og laver en ny dagsorden.
Aktiviteterne bruger vi som et fælles tredje til at opnå kontakt til den enkelte borger. Vi bestræber os på, at Tekstil ikke er et produktionsværksted, men en arbejdsplads, hvor humor, samvær og nærvær er i højsæde.

Da vi arbejder med Livskraft, bliver det borgernes egne ønsker, som danner basis for de delmål vores pædagogiske arbejde bl.a. tager udgangspunkt i.
Der bliver dokumenteret dagligt i form af billeder på plancher eller i borgernes egne dokumentationsbøger.