Paletten

I Paletten tager vi udgangspunkt i neuropædagogik i vores tilgang til borgerne og vi arbejder med den enkelte borger og dennes behov. Fundamentet er nærvær, omsorg, anerkendelse og respekt for den enkelte. Her i Paletten foregår tingene i ro og mag i en genkendelig hyggelig atmosfære. Vi har et godt samvær.

Vi afholder jævnligt borgermøder, hvor vi snakker om de ønsker og drømme borgerne har for deres liv, og om hvordan vi kan arbejde hen imod at opnå en selvstændig og betydningsfuld tilværelse.
Vi arbejder med livshistorier i form af billeder. Der tages billeder af de daglige aktiviteter og når vi er på ture ud af huset. Turene kan eventuelt være til steder, hvor borgeren har minder fra, er vokset op eller kirkegårdsbesøg for at mindes venner og slægtninge. Hver borger har deres egen bog med deres livshistorie.
Vi har en ugentlig maddag og sammen med borgerne laver vi en madplan for en måned af gangen. Der er mulighed for at deltage i madlavning og til dagligt deltager borgerne i opvask og oprydning.
De daglige aktiviteter kan også bestå af en hyggelig snak, gå- og køreture ud af huset, bage, synge, spille spil, læse bøger og aviser, robotsælen Luffe, små håndarbejder, se film og lignende.