I ”Oasen” er det bærende element fællesskabet og vores faglige afsæt er at arbejde ud fra en neuropædagogisk- og relationsorienteret tilgang, både i forholdet imellem borger/borger og personale/borger.

Vi arbejder med Livskraft og på, at alle skal føle sig betydningsfulde i eget og andres liv. Vi understøtter, at borgeren kan leve sit liv, så han/hun oplever selvstændighed og frihed og højest mulige livskvalitet.

Vi er en rummelig og fleksibel gruppe, hvor vi ser den enkelte borger som unik og med sin egen livshistorie.

Igennem inddragelse, støtter vi op om, og giver mulighed for, udvikling og opretholdelse af personlige og sociale kompetencer. Fundamentet er, at vi møder borgeren ligeværdigt og med nærvær, omsorg, anerkendelse og respekt for den enkelte. Hverdagen foregår i et for borgerne afstemt tempo og i en genkendelig hyggelig atmosfære.

Vi afholder jævnligt borgermøder, hvor vi snakker om de ønsker og ideer borgerne har for de daglige aktiviteter i gruppen, og for de drømme de har i deres liv.

Vi arbejder med livshistorier i form af billeder. Der tages billeder af aktiviteter og når vi er på ture ud af huset. Turene kan eventuelt være til steder, hvor borgeren har minder fra, er vokset op eller kirkegårdsbesøg for at mindes venner og slægtninge. De borgere som ønsker det, har deres egen bog med deres livshistorie.
Vi afholder maddage hvor vi sammen med borgerne laver madplaner ud fra deres ønsker.

De daglige aktiviteter kan også bestå af eksempelvis:

 • Hyggeligt samvær i gruppen.
 • Praktiske gøremål, såsom indkøb, dække bord, tørre borde af, opvask, vande blomster.
 • Hjælpe til i køkkenet, hvor vi ind imellem bager og laver fællesmad.
 • Gåture i skoven.
 • Busture ud i det blå.
 • I perioder har vi tæt samarbejde med fysioterapeuter omkring fælles aktiviteter i huset.
 • Udendørsaktiviteter, såsom bål, urtehave, fællesspisning m.m.
 • Motionscykler.
 • Besøge andre institutioner i Hammer Bakker – f.eks. Gartneriet.
 • Arbejde kreativt med papir, karton, billeder (ofte årstidsbestemte).
 • Små håndarbejder.
 • Læse bøger og aviser.
 • Robotsælen ”Luffe”.
 • Spille spil.
 • Lytte til musik, se TV og film.
 • Fællessang.