I gruppen ”Hoptimisterne” er det bærende element fællesskabet og vi har fokus på at arbejde relations orienteret,

både forholdet imellem borger/borger og personale/borger. Vi arbejder på, at alle skal føle sig betydningsfulde

i eget og andres liv. Og at borgeren kan leve sit liv, så han/hun oplever selvstændighed og frihed

og dermed livskvalitet.

Igennem inddragelse, støtter vi op om og giver mulighed for udvikling og opretholdelse af personlige- og sociale

kompetencer.

Vi er en rummelig og fleksibel gruppe, hvor vi ser den enkelte borger som unik og med sin egen livshistorie

I Hoptimisterne kan aktiviteter være:

  • At arbejde kreativt med papir, karton, billeder (gerne årstidsbestemte)
  • Hjælpe til i køkkenet, hvor vi ind imellem bager og laver fællesmad.
  • Spille spil
  • Hyggelig samvær i gruppen
  • Lytte til musik
  • Praktiske gøremål, såsom indkøb, dække bord, tørre borde af, opvask, vande blomster.
  • Gå ture i skoven
  • Busture ud i det blå
  • Besøge andre institutioner i Hammer Bakker

1 gang om måneden holder vi maddag, som planlægges sammen med borgerne til hver gang.