Velkommen på Værkstedet

Værkstedet ligger i Hammer Bakker i noget af Aalborg Kommunes smukkeste natur.

Værkstedet er rammen om et aktivitets og samværstilbud for voksne med udviklingshæmning og rummer ca. 75 borgere.

For at hjælpe borgerne til et liv med størst mulig livskraft, værdighed og selvstændighed, arbejder vi sammen med borgerne ud fra deres ønsker og drømme. Vi vægter samarbejdet med borgernes øvrige relationer højt og stræber mod et nært samarbejde med bosteder og pårørende.

På Værkstedet tror vi på livslang læring og vægter samvær og interesser på tværs af alder, diagnoser og andre forudsætninger – Værkstedet er et sted med plads til at udfolde voksenlivet sammen med andre udviklingshæmmede.

Tilbuddet er delt op i 4 forskellige aktivitetsgrupper, som også arbejder på tværs.
På Værkstedet arbejder vi med flere forskellige pædagogiske metoder, alle med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og udviklingstrin. Anerkendelse og ligeværdighed er nøgleord, og vi lægger vægt på omsorg for den enkelte og det sociale samvær i gruppen. Vi bruger omgivelserne i bakkerne til gåture, bålhygge og hver dag i sommerhalvåret slår vi dørene op til vores dejlige terrasser, når vejret tillader det.
Vi vægter musikken højt og har bl.a. fælles sang hver tirsdag med Hammer Bakker Band. Fællessangen er godt besøgt af andre tilbud i Bakkerne.

Det skal være sjovt og givende at være på Værkstedet!