For at få bevilget en plads i Dagtilbud – arbejdsliv og øvebaner skal du:

Hvis du bor i Aalborg kommune og er tildelt pension, skal du kontakte din rådgiver i Bevillingsenheden Voksen Handicap.

Hvis du bor i Aalborg kommune og ikke modtager pension, skal du kontakte det område i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som du er tilknyttet.

Hvis du bor uden for Aalborg kommune, skal du ligeledes kontakte din sagsbehandleren i din hjemkommune.

For at finde det rigtige tilbud til dig kan din rådgiver kontakte os, eller du kan kontakte Aalborg AKTIV  – så er de dig behjælpelige med at finde det rette tilbud, ud fra hvilke ønsker du måtte have.

Inden opstart hos os vil følgende oftest blive afklaret;

1. Udredning af dine fysiske behov.
2. Udredning af hvordan du interagerer med andre.
3. Klarlægning af dine ønsker til et dagtilbud, og evt. besøg hos de tilbud der kunne være noget for dig.
4. Fastsættelse af startløn for § 103 tilbud

Du bliver visiteret til en § 103 eller § 104.

§ 103 beskyttet beskæftigelse.
§ 104 aktivitets og samværs tilbud.

§ 103:
Borgeren skal være interesseret i at indgå i produktionslignende opgaver i størstedelen af arbejdstiden
Borgeren skal være selvhjulpen i forhold til personlig hygiejne og spisning i arbejdstiden
Borgeren skal kunne indgå i større grupper, med mulighed for skærmning.
Borgeren skal kunne modtage en simpel kollektiv besked, med opfølgning i let grad
Borgeren kan have behov for hjælp til at indgå i sociale relationer.
Borgeren kan få let guidning og instruktion

§ 104:
Borgeren har behov for hjælp til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder.
Borgeren har mulighed for at indgå i et bredt udbud af aktiviteter tilpasset brugergruppen og den enkeltes formåen.
Borgeren har behov for let til svær hjælp i forbindelse med daglige funktioner.
Borgeren kan indgå i større eller mindre grupper.
Borgeren har behov for individuelt tilpassede tilbud

Pr. 1 januar 2017 blev der lavet 8 dagtilbudsniveau/pakker, du tildeles en af disse niveauer/pakker alt efter hvor meget hjælp du har bruge for i løbet af dagen.

Kontakt Dagtilbud – arbejdsliv og øvebaner.
Leder Susanne Hansen
Tlf. 99 31 78 79
Svt-aeh@aalborg.dk