Visitation

Vi har samlet oplysningerne vedrørende visitation til Værkstedet Virkelyst i en brochure, som du kan hente her.

I er velkomne til at kontakte Værkstedet Virkelyst for at aftale et besøg. Her vil I få mulighed for en rundvisning og en samtale om vores forskellige tilbud i værkstederne m.v. Den beskyttede medarbejder vil efterfølgende modtage et brev fra Kommunes bevillingsenhed med oplysninger om etablering af beskyttet beskæftigelse.

Af praktiske grunde møder den nye medarbejder først kl. 9.00 på den første arbejdsdag. Medarbejderen bedes medbringe skatteoplysninger til brug for lønudbetaling.

Med hensyn til udbetaling af jobdusør skal medarbejderen oplyses om, at de første 2 uger (afklaringsforløbet) er ulønnet. Herefter udbetales en start jobdusør på ca. 10% af garantibetalingen (pt. kr. 10,00- i timen). Efter 3 måneder vil den endelige jobdusør blive fastsat. Medarbejderen vil ligeledes efter 4 ugers gensidig prøvetid få udleveret arbejdstøj og evt. sikkerhedssko.

Brugerrådet
En gang om måneden samles alle borgerne til et fællesmøde, hvor der tales om ønsker og behov, så alle får indflydelse.