Velkommen til Viren

Viren er et aktivitets – og samværstilbud efter lov om social service § 104.

Vi tager udgangspunkt i hver enkelt borgers ressourcer, og pædagogikken er tilrettelagt med relevans for borgerne og deres udvikling, samt styrkelse af kompetencer.

Viren er et dejligt hus, beliggende ved siden af vores Gartneri afdeling. Der er i alt 42 pladser fordelt på 2 basis grupper.

På Viren tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter. Aktiviteterne er tilpasset den enkelte borgers behov, funktionsevne, interesser og ønsker. Vi arbejder relations orienteret, både omkring forholdet Borger/borger og borger/pædagog. Af aktiviteter kan nævnes:

– Motion
– Natur
– Musik
– Kreativ værksted
– Computer

På Viren, arbejdes der, med frihed under ansvar, for således at sætte sit eget præg på dagligdagen og fællesskabet i både det daglige praktiske arbejde og i relation til kollegaer og personale. Alt dette med mål for øje, at udvikle selvstændighed, ansvarlighed og ikke mindst at indgå i de sociale relationer.

Åbningstider:

Mandag – Torsdag: 8.00 – 15.30
Fredag: 8.00 – 14.30
Personalet træffes nemmest, på hverdage mellem

8.00-9.00, 11.30-12.30 og 14.30-15.30

på tlf.: 99317863 / 25197747