1. Praktik 2014 på Marco Polo

Fra en studerende til en anden
Hvem er Marco Polo?

Marco Polo er et dagstilbud, hvor de borgere som har størst brug for hjælp i dagligdagen er at finde. Der er personer med psykisk funktionsnedsættelse som f. eks. Downs Syndrom, Cerebral Parese, Autisme m.m. Der er borgere heri som har en super hukommelse, nogle der er motorisk velfungerende og meget mere. De har alle sammen hver deres spidskompetencer, hvilket gør at Marco Polo kort sagt er et dagtilbud med spændende personer og hvor ikke en borger er ens. Dagtilbuddet er delt op i tre teams. Team skoven, team haven og team huset. Jeg selv har været koblet til team huset, og jeg har derfor, i denne udtalelse, primært taget udgangspunkt i dette team, da jeg ikke, grundet den korte praktikperiode, har været nede og arbejde sammen med det andet team. Dog skal det ikke forstås som, at man ikke har noget med hinanden at gøre på tværs af teams i Marco Polo, for det har man. I team huset er der pt. fire pædagoger og syv borgere, i team haven et par borgere mindre og i team skoven er der to pædagoger til fire borgere. Dagtilbuddet er beliggende, sammen med mange andre tilbud, i det store naturskønne område Hammer Bakker, som ligger i udkanten af Vodskov. Der er her rig mulighed for at gå nogle ture i skoven og ned i byen, besøge hestestalden i Hammer Bakker, og ellers bare bruge det grønne område som er koblet til Marco Polo, hvor der eksempelvis er en bålplads til fri afbenyttelse af de tre teams.

Hvad kan Marco Polo tilbyde?

Marco Polo kan tilbyde en studerende et praktiksted, hvor der er tid til den enkelte borger. Marco Polo modtager kun borgere, som er tildelt takstgruppen 104 speciel, og der er gode rammer for opnåelse af nære relationer til hver enkel borger i teamet, og få skabt en indsigt i hver enkel borgers behov, for det er der her stor forskel på. Det er derfor, ud fra mine egne erfaringer, et godt sted at have sin første praktik, da denne periode handler om få skabt nogle gode givende relationer til borgerne. Ligeså vil jeg mene at det et godt sted at have sin anden og tredje praktik, da der som sagt er rig mulighed for at arbejde med hver enkel borger, og tid og rammer som gør det muligt at prøve diverse pædagogiske tiltag af med de borgere der befinder sig i tilbuddet. Marco Polo er et sted hvor alt personale på stedet virker kompetente og interesserede i deres arbejde, hvilket er en stor fordel som studerende, i det at man sagtens kan spørge ind til den pædagogiske praksis og få en fornuftig respons på dette. Pædagogerne er altid hjælpsomme, og man kommer aldrig til at stå alene i en ubehagelig situation. Dog skal det ikke lyde sådan, at man ikke får et vidst ansvar, for det vil man uden tvivl få, hvilket også er med til at gøre Marco Polo til et godt og lærerigt praktiksted. Personalet i dagtilbuddet er åbne, imødekommende og sociale, hvilket er med til at gøre det behageligt at være studerende i Marco Polo. Der er personalemøde en gang hver anden uge, hvor man som studerende har sit eget punkt, og mulighed for at tage emner op, som da vil blive hørt på lige fod medpersonalets punkter. Ligeledes er der teammøde en gang om måneden, og sågar super vision som var specielt og interessant at være medvirkende til. Alt dette er med til at man som studerende føler sig som en del af teamet og dagtilbuddet.

Hvad skal man som studerende være opmærksom på?

Man skal kunne håndtere en hverdag som er præget af en vis struktur og faste rammer. En egenskab som tålmodighed er en god ting at have, da man tit vil blive udsat for at have brug for dette. Det er ikke altid at borgerne på stedet er gearet til at gøre tingene i det tempo, man selv har tænkt sig, og det er her tålmodigheden bliver sat på en prøve. Ligeledes skal man være klar til at kunne affinde sig med, at man ikke kan få borgerne til alle de ting, som man gerne vil. Det er meget forskelligt fra den ene dag til den anden. Men husk på at det ikke har været et nederlag, bare fordi man ikke har fået det ønskede resultat ud af den pågældende situation. Ligeledes skal man være åben overfor mennesker med forskellige behov, og kunne håndtere de ting som følger med. Man skal være klar til at få prøvet sine grænser af, og få skubbet disse, hvilket i det lange løb, er med til at gøre en bedre udrustet til hverdagens udfordringer, hvad enten det er på eller udenfor ens arbejde. Men er man åben og klar på at ville gøre en indsats, så er Marco Polo et godt sted at være studerende, hvor der er rig mulighed for at få nogle gode og lærerige måneder.