1. Praktik på Pallette 2014

Som Studerende i Paletten har jeg i vid udstrækning fået lov til at være en ligeværdig kollega. Her blev jeg taget godt imod og fik god og grundig introduktion til stedets rammer og formål.

Palettens pædagoger formår at leve op til målsætningen om at skabe nærvær, omsorg, anerkendelse og respekt for den enkelte. Der arbejdes med neuropædagogik og herigennem vigtigheden i livshistorie, og man er som studerende med i alle processer, hvor der dagen igennem skal tages billeder af borgerne i aktiviteterne. Jeg oplever, at borgerne har stor glæde af deres personlige bøger, med alle billederne, som er et rigtigt godt redskab til at fortælle og definere hvem ”jeg” er og vise at ”jeg” er en del af et positivt arbejdsfællesskab.

I Paletten har jeg, som studerende, lige så stor indflydelse og medbestemmelse på dagens pædagogiske praksis, som jeg ønsker at have. Her er det helt okay, at jeg f.eks bestemmer, at i dag vil jeg gå en tur med et par borgere, eller beslutte en destination for en større udflugt/tur med bussen vi har til rådighed. Køkkenet er også et rum for pædagogisk tiltag. Derudover har man i Paletten valgt, at bruge robotsælen Paro, der er et socialt kæledyr, som udvikler sin personlighed, alt efter hvordan den bliver behandlet. Det har været spændende at se, hvordan omsorgsfølelserne får frit spil og bløder op på humør og sindsstemning. Paro kan afværge en frustration, og bruges affektivt til at lade en borger falde ned efter aggressioner.

Jeg er blevet bekræftiget i, at jeg er på det studie jeg skal være. For mig var det første gang, jeg trådte ind i den verden, det er at arbejde med Palettens borgere, og jeg må sige, jeg har nydt min tid her. Min vejleder har været en god sparingspartner, der har styr på alle de formelle krav som UCN og værkstedet stiller til praktikken, og det har for mig givet en ro og tryghed. Til trods for at det er min første praktikperiode har jeg været med i alle arbejdsopgaver. Alle kolleger i Paletten er hjælpsomme, og har vist interesse for mig og min praktik. Ingen spørgsmål er for store eller små, og der er ved hver dags afslutning mulighed for at spørge ind til dagens hændelser.

På møder bliver man som studerende også hørt og der forventes at man er aktivt deltagende. Her skal man ikke være bange for at sige noget, for kollegerne og den daglige leder vil gerne høre, hvad du har af reflektioner og meninger.