Værdier og Faglighed

Gennem respekt, nærvær, ansvarlighed, empati, anerkendelse, rummelighed, arrangement, pædagogisk støtte, aktiviteter og vejledning er vores mål at:

• At der skabes udvikling, som fremmer trivsel, selvstændighed og medindflydelse

• At der skabes mulighed for udvikling af sociale kompetencer

• At hjælpe borgerne til en bedre kommunikation for herigennem at kunne være  aktiv i  det sociale samspil

• At styrke selvbillede og kropsbevidsthed

• At vedligeholde og udvikle borgernes funktionsniveau

• At skabe rum for at borgerne kan få meningsfuld hverdag med succesoplevelser

Først og fremmest ”griber vi øjeblikket” for at skabe små succesoplevelser for vores borgere, hvilket kræver et stort kendskab og en god relation til den enkelte borger.

Engagement og nærvær er en nødvendighed for at give vores borgere en meningsfuld hverdag med gode oplevelser. ”Humor med omtanke” og ”sjov og ballade” er vigtige indfald i hverdagen.

Alle gøremål, store som små, tager udgangspunkt i den enkelte borgers udviklingsmål. Der arbejdes individuelt og primært ud fra teorien om nærmeste udviklingszone (NUZO).

Der er fokus på:

Struktur
• Trygge strukturerede omgivelser i form af faste rutiner

• Overskuelighed i små grupper med faste rammer

• Genkendelighed der giver mod og lyst til at deltage

• Forudsigelighed, som giver overskud til at kunne deltage og opleve

• Afskærmning der giver mulighed for at kunne bevare fokus
Kommunikation

• Verbalt sprog og tonefald

• Kropssprog og naturlige tegn

• Tegn til tale og tegnsprog

• Billedkommunikation: Fotos, Board maker og PODD

• Konkreter

Relationer

•Via læring om sociale spilleregler

• Struktureret samvær

• Socialt samspil: At hjælpe borgerne med at skabe relationer indbyrdes samt relationsdannelse med pædagog

• Minimere selvstimulering, ved at bevare fokus på samspil

Der arbejdes med neuropædagogik, for herigennem at få større forståelse for den enkeltes borgers problematikker, og særlige behov.