Specialtilbudet Marco Polo

er et Aktivitets- og samværstilbud under AK – dagtilbud.
Vores opgave er at lave et dagtilbud der er målrettet serviceloven § 104, og er i dag normeret til 19 pladser, takstgruppe 104 speciel. For at blive visiteret til en plads skal borgeren visiteres til et afklarings forløb.

Du kan læse mere om visitationsreglerne her.