Aktiviteterne er tilpasset den enkelte borgers behov, funktionsevne, interesser og ønsker. De er derfor af meget forskellige karakter. Mange af aktiviteterne foregår udendørs året rundt, hvor der er ”højt til loftet” og god plads til udfoldelse. Vi arbejder relationsorienteret, både omkring forholdet borger / borger og borger / pædagog.

Eksempler på aktiviteter:

  • Fysiske aktiviteter, vi vægter at borgeren får udviklet og vedligeholdt fysiske kompetencer og får flyttet egen viden om hvad jeg kan med min krop, og arbejde med at flytte grænser i forhold til at have modet til at prøve forskellige aktiviteter af. Det handler også om at finde ud ad hvad jeg kan lide eller ikke lide. Fysiske aktiviteter er ofte rammen om fælles oplevelser med de andre borgere.
  • Lettere skovarbejde i form af indsamling af brænde, savning og kløvning samt andre små projekter af samme karakter.
  • Renovationsarbejde med skraldetur til bens eller i bil, stor skrald, glas- og pap-tur.
  • Pedelarbejde” i form af lettere havearbejde og snerydning, små reparationer, samle reoler, hænge ting op m.v.
  • Køkkentjans, gymnastik, gåture, cykelture, ledsagelse til fysioterapi, musik, computer, spil, kreativt værkstedsarbejde, bagning, fodbold, bowling, kugledyne, ture ud af huset og deltagelse i forskellige arrangementer.