Transport til og fra dagtilbud

For brugere som visiteres efter SEL § 104 (aktivitets- og samværstilbud) gælder, at dagtilbuddet arrangerer og betaler for transporten.

For brugere som visiteres efter SEL § 103 (beskyttet beskæftigelse) gælder, at man som udgangspunkt selv skal arrangere og betale for transporten de første 10 km.

For brugere som er visiteret efter SEL § 103 (beskyttet beskæftigelse) og som har mere end 10 km til arbejde, svarende til 2 zoner, gælder at man selv skal betale for de første 2 zoner og at dagtilbuddet afholder den udgift, der ligger derudover. Nogle steder vil dette blive håndteret ved at dagtilbuddet afholder hele udgiften, men at man trækkes i løn svarende til 2 zoners 65-klippekort. Andre steder skal brugeren selv købe relevante klippekort og får ved hver lønudbetaling udbetalt kørselsgodtgørelse, afhængig af det antal zoner, der ligger udover de første 2 zoner.

Er du i tvivl, så spørg i din afdeling.