Ledelsen i Dagtilbud – arbejdsliv og øvebaner består af 4 personer. En leder der er øverste ansvarlig for tilbuddets drift, udvikling og økonomi.

3 afdelingsledere der hver især er ansvarlig for den daglige drift og den pædagogiske ledelse af deres afdeling/afdelinger.

Vores organisationsplan,(bliver i øjeblikket opdateret)  kan ses under fanebladet – Hvem gør hvad.