Assisterende leder
Gartneriet og Viren

Maja Borg Graven

Tlf. nr.: 99 31 77 47
Mobil : 25 19 77 47
Email: mbog-aeh@aalborg.dk