Gartneriet er et tilbud til voksne udviklingshæmmede med nedsat varig fysisk og psykisk funktionsniveau. Tilbuddet henvender sig til personer med forskelligartet funktionsniveau. Der tages udgangspunkt i den enkeltes formåen. Gartneriets tilbud foregår i stort omfang udendørs, i store grupper, hvorfor tilbuddet er velegnet for personer, der er mobile og kan færdes på egen hånd.

Tilbuddet er ikke velegnet for personer, der har betydelig gangbesvær eller benytter kørestol.

Brugergruppen spænder således bredt fra personer, der kan køre traktor, bruge motorsav og andet værktøj, til personer, der alene formA?r enkle opgaver, såsom hente- og bringe- holdeopgaver f.eks. komme jord i potter og håndlangere. Gruppen omfatter ligeledes personer, som kræver megen støtte til at udfylde hverdagen med forskellige arbejds- og samværs aktiviteter. Der er personer, som i samarbejde med personalet, udfører selvstændige opgaver. Man skal kunne indgå i, og bidrage til det sociale arbejdsfællesskab.

Gartneriet består af 3 basisgrupper samt en kantine.

Et af Gartneriets kendetegn er, at personalet er sammensat af en bred vifte af forskellige fagligheder inden for såvel det pædagogiske, som det håndværksmæssige fag.

Gennem fællesskab opnås arbejdsglæde og engagement. Vi respektere det enkelte menneske, giver medindflydelse, ligeværd, rummelighed og bestræber os på at humor præger hverdagen.

I det pædagogiske arbejde tages der udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer, udvikling og behov. Der arbejdes ud fra individuelle delmål. Det pædagogiske/metodiske grundlag er dels neuropædagogik, “mesterlære”, anerkendende relationspædagogik og struktur.

Dyre- og skovholdet:

Dyre- og skovholdet laver de en masse forskellige opgaver, med alt fra legehuse, borde, bænke, skovarbejde, fodring af dyrene, hegnsarbejde, bjergning af vinterfoder, brænde til Shelterpladsen m.m. Arbejdsopgaverne er meget forskellige, hvilket betyder at nogle borgere kan betjene motorsav mens andre deltager ved at hente og bringe ting. Ingen opgaver er for stor eller lille, og det er vigtigt, at vi altid hjælper hinanden så godt vi kan.

Vi har en række forskellige dyr så som leguan, får og 2 hængebugsvin ved navn Yrsa og Ejgil (kælegrise). Alle dyrene går på de omkringliggende marker, som er på ca. 3 tdr. land.

Hesteholdet:

PA? Hesteholdet er brugergruppen funktionsmæssigt på forskellige niveauer, nogle har behov for megen støtte og vejledning, imens andre kan arbejde delvist selvstændigt.

Vi har 3 fjordheste, som går løst i stalden i Gartneriet. Det daglige arbejde består af røgt og pleje af hestene, muge ud, få foder i hus, lave hegn til foldene m.m. Derudover tilbyder vi ridning for primært Hesteholdets borgere samt hestevognskørsel for egne borgere.

Udover at tilbyde vores egne borgere ridning og hestevognskørsel, har vi også faste kunder, som går til ridning og kører i hestevogn.

Vi ser ofte at relationen mellem vores heste og borgerne er af stor betydning. Nogle borgere knytter sig meget til hestene, mens andre går op i, at sørge for, at vores heste har det godt. Hestene er vores “fælles tredje”.

Drivhuset:

I Drivhuset arbejdes der i et professionelt drivhus på 460 m2, hvor der dyrkes salgsplanter til have og stuer. Derudover er der 2 tdr. land mark med grøntsager, frugt, blomster og pil.

Der arbejdes med hele processen “fra jord til bord”. Hvor alle produkter klargøres og bliver gjort klar til salg. (Plante, vande, lue ukrudt, tages op, vaskes, pakkes m.m.

Alle vores produkter sælges fra Gartneriet og fra en lille salgs trækvogn.

I Drivhuset arbejdes der med forskellige småmaskiner som f.eks. plæneklipper og fræser.
Borgergruppen er funktionsmæssigt på forskellige niveauer, nogen har behov megen støtte og vejledning, mens andre kan arbejde selvstændigt med forskellige opgaver.

Kantinen:

Gartneriets Kantine fungerer som samlingssted for alle Gartneriets medarbejdere, og det er således her man møder ind om morgenen, holder sine pauser i løbet af dagen og afslutter dagen. I forbindelse med Kantinen findes omklædningsrum og badefaciliteter til de medarbejdere, der ønsker at benytter sig af denne mulighed.

Der er pt 3 borgere der fast er tilknyttet kantinen, de sørger for at servicere de øvrige medarbejdere og borgere i pauserne, med kaffe og te, samt rengøring af border, gøre klar til frokost, sætte i opvaskemaskinen m.m.