AK-Dagtilbud Gartneriet er et tilbud til voksne udviklingshæmmede med nedsat varig fysisk og psykisk funktionsniveau. Tilbuddet henvender sig til personer med forskelligartet funktionsniveau. Der tages udgang i den enkeltes formåen. Gartneriets tilbud foregår i stort omfang udendørs, i store funktionsgrupper, hvorfor tilbuddet er velegnet for personer, der er mobile og kan færdes på egen hånd.
Tilbuddet ikke velegnet for personer, der har betydelig gangbesvær eller benytter kørestol.
Brugergruppen spænder således fra personer, der kan køre traktor, bruge motorsav og andet håndværktøj, til brugere, der alene formår enkle opgaver, såsom hente-, bringe-, holdeopgaver f.eks. komme jord i potte og ”håndlangere”. Gruppen omfatter ligeledes brugere, som kræver megen støtte til at udfylde hverdagen med forskellige arbejds- og samværs aktiviteter. Der er brugere som i samarbejde med pædagogerne udfører selvstændige arbejdsopgaver. Man skal kunne indgå i, og bidrage til det sociale arbejdsfællesskab
Gartneriet består af 4 basisgrupper samt en kantine.
  • Et af Gartneriets kendetegn er, at personalet er sammensat af en bred vifte af forskellige fagligheder inden for såvel det pædagogiske som det håndværksmæssige fag
  • Gennem fællesskab opnås arbejdsglæde og engagement. Vi respekterer det enkelte menneske, giver medindflydelse, ligeværd, rumlighed og bestræber os på at humor præger hverdagen
  • I det pædagogiske arbejde tages der udgangspunkt i den enkelte brugeres ressource, udvikling og behov. Der arbejdes fra individuelle handleplaner. Det pædagogiske/metodiske grundlag er dels neuropædagogik, ”Mesterlære” anerkendende relationspædagogik og struktur.