De fem aktivitetsgrupper

I Gartneriet findes følgende aktivitetsgrupper:
– Skovholdet
– Drivhuset
– Hesteholdet
– Dyre- og renovationsgruppen
– Gartneriets Kantine

Skovholdet

På skovholdet er personalet uddannede pædagoger. Alle har mange års erfaring fra det pædagogiske arbejde samt mange års erfaring med skov-træ og byggearbejde.
Brugergruppen har varierede kompetencer, eksempelvis brugere der kan betjene motorsav, og bruge håndværktøj. Andre brugere deltager med, f.eks. at hente og bringe ting.
Alle brugere har vide sociale kompetencer. De bor selvstændigt i lejligheder, bofællesskaber etc. Befordring til og fra arbejde foregår med bybus, på cykel, knallert eller i taxa/bus.
Man skal være fysisk mobil, for at kunne være på skovholdet.
Gruppen er beskæftiget med skovbrug, fremstilling og opførelse af naturlegepladser, entreprenørvirksomhed og havebrug. Gruppen arbejder udendørs hele året rundt.
De konkrete praktiske arbejdsopgaver udspringer altid ud fra ovenstående og hvad den enkelte bruger formår. Der er således en meget differentieret opgaveløsning.

Drivhuset

I drivhuset er der ansat en pædagog, som også er uddannet planteskolegartner, og en væksthusgartner/værkstedsass.
Begge har neuropædagogisk efteruddannelse og mange års erfaring i at arbejde med målgruppen, med speciale indenfor ”det grønne område”, med meget udendørsarbejde.
Alle brugere er mobile. Nogle bliver transporteret til og fra arbejdet, andre sørger selv for at komme frem og tilbage med bus eller cykel.

Vi arbejder i et professionelt drivhus på 460 m2, hvor vi dyrker salgsplanter til have og stue. Derudover har vi to tdr. land mark med grøntsager, frugt, blomster og pileflet. Alle vores produkter sælges fra Gartneriet og der samarbejdes om at få alle produkter gjort salgsklare.
Vi arbejder med hele processen ” fra jord til bord”.
Der er en del arbejde med diverse småmaskiner, f.eks. græsplæneklippere, fræser m.v


Hesteholdet

På Hesteholdet er der ansat 1 pædagog. Hun har neuropædagogisk efteruddannelse og praktikvejlederkursus og mange års erfaring i at arbejde med heste.

Brugergruppen er funktionsmæssigt på forskellige niveauer, nogle har behov for megen støtte og vejledning, imens andre kan arbejde delvis selvstændigt. Alle brugere er mobile.

Arbejdet på Hesteholdet er fysisk betonet og forgår fortrinsvis udenfor i alt slags vejr året rundt.

Vi har 4 Fjordheste, som går i løsdrift i stalden i Gartneriet. Det daglige arbejde består af røgt og pleje af hestene, muge ud, få foder i hus, lave hegn til vores folde mm. Derudover tilbyder vi ridning for primært Hesteholdets brugere samt hestevognskørsel for både Hesteholdets og hele Gartneriets brugere.

Udover at tilbyde vores egne brugere ridning og hestevognskørsel, har vi også faste kunder, som går til ridning og kører i hestevogn.

Vi ser ofte, at relationen mellem vores heste og brugere er af stor betydning. Nogle brugere knytter sig meget til hestene, mens andre går mere op i, at sørge for, at vores heste har det godt.  Hestene er vores ”fælles tredje”.


Dyre- og renovationsgruppen

I dyre- og renovationsgruppen er der ansat pædagoger med diverse forskellige efteruddannelser f. eks neuropædagogisk efteruddannelse, tegn til tale og pædagogisk diplomuddannelse.
Dyre- og renovationsgruppen har en brugergruppe der aldersmæssigt fordeler sig mellem 20 og 65 år. Funktionsmæssigt er de meget forskellige og der er brugere som kræver støtte til at udfylde hverdagen med arbejdsaktiviteter og der er brugere der i samarbejde med pædagogerne udfører selvstændige arbejdsopgaver.
Dyre- og renovationsgruppen holder til i Gartneriet hvor vi har gruppe- og arbejdsrum. Vi har får, grise (i sommerperioden)og et hængebugsvin – Orla som er vores kælegris. Dyrene går på vores omkringliggende marker, ca. 3 tdr. land.
Arbejdet med dyrene foregår i et samarbejde mellem brugerne og pædagogerne, hvor medbestemmelse og indflydelse er i højsædet. Dog er der i hverdagen opgaver der skal varetages/udføres. F.eks. i forbindelse med at dyrene skal have foder, hegnsarbejde, lemmesæson, bjergning af vinterfoder, brænde til Hammer Bakkers shelterplads osv.
Ud over arbejdet med dyrene varetager vi også opgaven med at køre renovation, idet vi fjerner affald, pap og glas fra alle bygningerne i det gamle centralinstitutionsområde i Hammer Bakker. Denne opgave varetages 4 gange om ugen.


Gartneriets kantine

I Gartneriets kantine er ansat 1 fuldtids rengørings/kantinemedarbejder og dertil kommer at der er 2 brugere fast tilknyttet.
Gartneriets kantine fungerer som samlingssted for alle Gartneriets medarbejdere, og det er således her man møder ind om morgenen, holder sine pauser i løbet af dagen og afslutter dagen. I forbindelse med kantinen findes omklædningsrum og badefaciliteter til de medarbejdere, der ønsker at benytte sig af denne mulighed.
Medarbejdere, der er fast tilknyttet kantinen, sørger for at servicere øvrige medarbejdere og brugere omkring pauser, med kaffe og te. Der laves ikke mad men alle medbringer madpakke.