Dyre- og skovholdet holder til i Gartneriet, hvor vi har et gruppe- og arbejdsrum. Vi har en række forskellige dyr som f.eks. får, grise (i sommerperioden), og to hængebugsvin. Vores hængebugsvin hedder Yrsa og Ejgil er vores kælegrise. Alle vores dyr går på de omkringliggende marker, som er på ca. 3 tdr. land.
Vi har en masse forskellige arbejdsopgaver, f.eks. skal dyrene have foder, vi laver hegnsarbejde, lemmesæson, bjergning af vinterfoder og brænde til Hammer Bakkers shelterplads. 

 

Vi  laver en masse forskellige opgaver, med alt lige fra opbygning af naturlegepladser, vedligeholdes af skoven m.m. Arbejdsopgaverne er meget forskellige, hvilket betyder at nogle brugere kan betjene motorsav mens andre deltager ved at hente og bringe ting. Ingen opgave er for stor eller lille, og det vigtige er, at vi altid hjælper hinanden så godt vi kan. 

Da vi arbejder udendørs hele året, er det nødvendigt at du er fysisk mobil og selv kan komme rundt uden de store problemer.