Hesteholdet

På Hesteholdet er der ansat 1 pædagog. Hun har neuropædagogisk efteruddannelse og praktikvejlederkursus og mange års erfaring i at arbejde med heste.

Brugergruppen er funktionsmæssigt på forskellige niveauer, nogle har behov for megen støtte og vejledning, imens andre kan arbejde delvis selvstændigt. Alle brugere er mobile.

Arbejdet på Hesteholdet er fysisk betonet og forgår fortrinsvis udenfor i alt slags vejr året rundt.

Vi har 4 Fjordheste, som går i løsdrift i stalden i Gartneriet. Det daglige arbejde består af røgt og pleje af hestene, muge ud, få foder i hus, lave hegn til vores folde mm. Derudover tilbyder vi ridning for primært Hesteholdets brugere samt hestevognskørsel for både Hesteholdets og hele Gartneriets brugere.

Udover at tilbyde vores egne brugere ridning og hestevognskørsel, har vi også faste kunder, som går til ridning og kører i hestevogn.

Vi ser ofte, at relationen mellem vores heste og brugere er af stor betydning. Nogle brugere knytter sig meget til hestene, mens andre går mere op i, at sørge for, at vores heste har det godt.  Hestene er vores ”fælles tredje”.