Velkommentil Gartneriet

Gartneriet er et aktivitets- og samværstilbud jfr. SEL § 104, og med få pladser efter § 103.
Vi er et pædagogisk tilbud med praktisk- og arbejdsrelateret tilgang til dagligdagen. Vi tager udgangspunkt i hver enkelt borgers ressourcer, og pædagogikken er tilrettelagt med relevans for borgerne og deres udvikling, samt styrkelse af kompetencer.

Der er i alt 42 pladser i Gartneriet, fordelt på 4 grupper:

– Drivhuset
– Hesteholdet
– Dyre- og skovholdet
– Kantinen

I Gartneriet foregår arbejdet ude hele året rundt. Man skal derfor have lysten til at være ude i alt slags vejer. Det kan både være udfordrende og krævende, men der er dejligt højt til loftet.

I Gartneriet, arbejdes der, med frihed under ansvar, for således at sætte sit eget præg på dagligdagen og fællesskabet i det daglige praktiske arbejde og i relation til kollegaer og personale. Alt dette med mål for øje, at udvikle selvstændighed, ansvarlighed og ikke mindst at indgå i de sociale relationer.

Åbningstider:

Mandag – Torsdag: 8.00 – 15.30
Fredag: 8.00 – 14.30

Personalet træffes nemmest, på hverdage mellem 8.00-9.00, 11.30-12.30 og 14.30-15.30 på tlf.: 99317848 / 255200176