Til at forestå den daglige drift er der et bredt sammensat personale med håndværksmæssig, administrativ eller anden relevant uddannelse.

Til at varetage beskæftigelsen af institutionens 74 medarbejdere er der ansat følgende personalestab:

Assisterende leder

8 værkstedsassistenter

1 halvtids husassistent

1 ernæringsassistent

Det er personalets opgave gennem de beskæftigelsesmæssige opgaver at arbejde med den enkelte medarbejders sociale udvikling. Det personale, som i dag er ansat på Fabrikken aalykke, har gennem nuværende og tidligere beskæftigelse opnået en ekspertise i netop den gruppe medarbejdere, som er visiteret til Fabrikken aalykke, hvilket gør, at tilbuddet i dag fungerer særdeles godt.