Oplysninger

Løn
Der udbetales lån månedsvis, som indsættes på lønkonto i bank eller sparekasse. Aflønningen er timeløn, som beregnes efter hver enkeltes arbejdsindsats.

Transport
Transportudgifter til og fra Fabrikken aalykke betales af Fabrikken aalykke efter gældende regler på området.

Bus & transport
Linie 13 kører fra Nytorv og Busterminalen ved banegården. Bussen holder ved Vandværket kun få minutters gang fra Fabrikken aalykke. Hvis man kører i egen bil, er der parkeringsmuligheder på Fabrikken aalykkes gårdsplads.

Ferie- & julelukning
Fabrikken aalykke er lukket 2 uger i juli måned samt ugen mellem jul og nytår – ialt 3 uger. De sidste 2 ferieuger kan hver enkelt holde, når man vil, i samråd med afdelingen.

Kantine
Kantinen er åben i formiddags- og i middagspausen. Alt køb i kantinen kan derfor kun finde sted i pauserne. Der er mulighed for at købe varm mad (dagens ret), som skal bestilles og betales i formiddagspausen.
Der kan også betales forud for 1 uge eller mere.

Fridag
Hvis det i samråd med sagsbehandler / hjemmevejleder skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, er der mulighed for, at der gives 1 ugentlig fridag efter eget valg.

Visitation
Link

General info.

I er velkomne til at kontakte Fabrikken aalykke for at aftale et besøg. Her vil I få mulighed for en rundvisning og en samtale om vores forskellige tilbud i værkstedsafdelingerne m.v.Den beskyttede medarbejder vil efterfølgende modtage et brev fra Kommunes bevillingsenhed med oplysninger om etablering af beskyttet beskæftigelse.

Af praktiske grunde møder den nye medarbejder først kl. 9.00 på den første arbejdsdag. Medarbejderen bedes medbringe skatteoplysninger til brug for lønudbetaling.

Med hensyn til udbetaling af jobdusør skal medarbejderen oplyses om, at de første 2 uger (afklaringsforløbet) er ulønnet. Herefter udbetales en start jobdusør på ca. 10% af garantibetalingen (pt. kr. 10,00- i timen). Efter 3 måneder vil den endelige jobdusør blive fastsat.
Medarbejderen vil ligeledes efter 4 ugers gensidig prøvetid få udleveret arbejdstøj og evt. sikkerhedssko.

Medarbejderen vil den første arbejdsdag, få udleveret følgende:

  • Nøgle til garderobeskab.

  • Stempelkort.

  • Evt. arbejdstøj, brugt kittel eller lignende i de første ca. 4 uger.

  • Efter ca. 4 uger bestilles arbejdstøj og evt. sikkerhedssko efteraftale med værkstedslederen.


Der tages et foto til opslagstavlen.