Beskæftigelsen

Det videre sigte i beskæftigelsen og det sociale

Det videre sigte i beskæftigelsen og det sociale er fortsat at arbejde med videreudvikling af den enkelte medarbejders ressourcer og færdigheder gennem gradvis forøgelse af sværhedsgraderne i de arbejdsopgaver, som den enkelte får tilbudt. At udvikle den social forståelse går vi blandt andet ved, at to eller flere arbejder sammen om en opgave.


Vurdering/evaluering af indhold og metoder

Stort set er den produktion og det sociale, som i dag tilbydes medarbejderne på Fabrikken aalykke, relevant og fornuftig. Der vil dog fortsat ske en vurdering af arbejdstilbuddet, således at det til enhver tid kan opfylde de intentioner, som er beskrevet i det foranstående og således, at det også fremover er muligt at tilbyde den gruppe medarbejdere, som har behov for en meningsfyldt beskæftigelse i et produktionsmiljø et tilbud om dette.