Velkommen til Fabrikken aalykke

Bupropion xl cost walgreens Fabrikken aalykke er et beskyttet beskæftigelsestilbud i henhold til Lov om social service æ 103. MA?lgruppen er voksne udviklingshæmmede med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne i alderen 18-65 A?r.

FormA?let med den beskyttede beskæftigelse er udover at give et varigt arbejdstilbud under passende arbejdsforhold:

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�at skabe sA?vel personlig som social udvikling af den enkelte medarbejder
A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�at styrkeA�den enkelte borgers kompetencer ogA�selvvA�rdsfA?lelse gennem fremstilling af produkter til danske virksomheder, som sA�lges og bruges af det A?vrige samfund
A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�at give medarbejderne en sA? normal tilvA�relse som muligt gennem det at vA�re pA? en arbejdsplads, hvor der er et socialt tilpasset indhold, og hvor den enkeltes kompetencer udnyttes optimalt.