Vores jobtilbud

Fabrikken aalykke kan tilbyde dig varig beskæftigelse indenfor følgende produktionsområder. Så spørgsmålet er, hvad du gerne vil arbejde med?

 

Kantinen:

Tilbyder arbejde til 6 medarbejdere med alt inden for kantine og rengøring. Arbejdsopgaverne kan f.eks. være borddækning, afrydning, madlavning, opvask og rengøring af kantinen. Kantinen har også til opgave at rengøre adm. kontor samt gangareal og omklædningsrum.

Kontaktperson i Kantine:

Ernæringsekspert
Gitte Baun Møller
Mobil 25402855
Mail:
giba-aeh@aalborg.dk
Maskinværksted:

Er opdelt i 2 afdelinger, og personalet består af 3 værkstedsassistenter, hvis opgave det er at varetage den daglige drift i afdelingen. Vi beskæftiger i alt ca. 28 medarbejdere af begge køn, som udfører de mangeartede opgaver. Maskinværkstedet har et bredt udvalg af velfungerende maskiner. Vi laver forskellige opgaver inden for metalområdet, og der er derfor stor variation i opgaverne.

Kontaktperson i Maskinværkstedet:

VærkstedsAssistent
Sonny Brandborg
Mobil: 2540 2855,
Mail:
lha-aeh@aalborg.dk

Værkstedsassistent
Thorben Pedersen
Mobil: 2540 2858,

Mail
tjp-aeh@aalborg.dk
Værkstedsassistent
Inge Frandsen
Tlf: 9931 7576
M
obil: 2540 2860,
Mail:
ibf-aeh@aalborg.dk
Malerværksted:

Tilbyder alt inden for pulverlakering af stålemner, af lette og svære opgaver samt i store og små ordrer. Vi bruger medarbejderens ressourcer bedst muligt for derigennem at skabe et indholdsrigt, afvekslende og udfordrende arbejdsmiljø.
Kontaktperson i malerværkstedet
Værkstedsassistent
Kristian Christensen

Mobil: 2540 2859,
Montageværksted:


Tilbyder sig som leverandør af lånarbejde, montageopgaver, pakkeopgaver, false og lime-opgaver, laminering af lette og svære opgaver, både i store og små ordrer.Du bliver som medarbejder inddraget i arbejdsmetoder og tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne. Der bliver stillet krav til medarbejderen i forbindelse med kvalitet af arbejdet. Vi beskæftiger i alt ca. 28 medarbejdere af begge køn, som udfører de mangeartede opgaver.
Kontaktpersoner i Montageværkstedet:

Værkstedsassistent
Ammy Mortensen
Mobil: 2540 2862
Mail:
avm-aeh@aalborg.dk

Værkstedsassistent
Kristian Christensen
Mobil: 2540 2859,
Værkstedsassistent
Lars Ole Hansen
Mobil: 25 40 28 58
Snedkerværkstedet:

Herfremstilles en række forskellige produkter til byggesektoren. Maskinparken er rimelig avanceret, hvilket giver mulighed for at fremstille mange forskellige produkter. Opgaven er ikke kun udvalgt ud fra en produktionsøkonomisk betragtning, men i lige så høj grad ud fra de mange gode arbejdsopgaver der er i produktet, og som stiller krav om præcision fra den enkelte medarbejder som derigennem får sine evner udnyttet optimalt. Vi beskæftiger i alt ca. 20 medarbejdere af begge køn, som udfører de mangeartede opgaver.
Kontaktpersoner i Snedkerværkstedet
Værkstedassistent
Flemming Brinch Olsen
Mobil: 2540 2864,
Mail:
fbo-aeh@aalborg.dk
Værkstedassistent
Lars Præstmann Olsen
Mobil: 2540 2856
Mail:
pro-aeh@aalborg.dk