Her på Fabrikken aalykke har vi mange sociale tiltag. Formålet med tiltagene er at aktivere såmange som muligt af husets beskyttede medarbejdere i en eller flere fysiske eller sociale aktiviteter. Alle beskyttede medarbejdere på Fabrikken aalykke kan deltage.

Forslag til nye aktiviteter kan lægges i idekasserne, som hænger i kantinen.

Følgende aktiviteter kan bruges af medarbejderne:

Bowling
Svømning
Styrketræning

Sommersæson 1/4 til 30/9
Vintersæson 1/10 til 31/3

Alle aktiviteter afvikles fortrinsvis mandag-tirsdag eller onsdag eftermiddag.

Alle ind- og udbetalinger vedr. aktiviteterne foregA?r via kantinen.

Så vidt det er muligt søges aktiviteten afviklet i sidste del af arbejdsdagen.

Der foretages løntræk (2 timer) under udøvelsen.
Fortæring til aktiviteterne arrangeres af de respektive hold.
Udgiften hertil betales af deltagerne.