Her kan du læse om praktiske oplysninger ang. løn, transport, ferie osv.

 

Løn:
Der udbetales løn månedsvis, som indsættes på lønkonto i bank eller sparekasse. Aflønningen er timelån, som beregnes efter hver enkelts arbejdsindsats.

Transport:
Transportudgifter til og fra Fabrikken aalykke betales af Fabrikken aalykke efter gældende regler på området.

Bus & transport:
Linie 13 kører fra Nytorv og Busterminalen ved banegården. Bussen holder ved Vandværket kun få minutters gang fra Fabrikken aalykke. Hvis man kører i egen bil, er der parkeringsmuligheder på Fabrikken aalykkes gårdsplads.

Ferie- & julelukning:
Fabrikken aalykke er lukket 2 uger i juli måned samt ugen mellem jul og nytår – ialt 3 uger. De sidste 2 ferieuger kan hver enkelt holde, når man vil, så længe det er i samråd med afdelingen.

Kantine:
Kantinen er åben i formiddags- og i middagspausen. Alt køb i kantinen kan derfor kun finde sted i pauserne. Der kan betales i kantinen for hvert måltid, som forudbetaling eller få tilsendt et girokort hver måned.
Fridag:
Hvis det i samråd med sagsbehandler/hjemmevejleder skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, er der mulighed for, at der gives 1 ugentlig fridag efter eget valg.

Visitation: Se her