Velkommen til Fabrikken aalykke…


De produkter, som fremstilles, er udvalgt således, at de tager hensyn til medarbejderen i forhold til afveksling, sværhedsgrad og håndterlighed.

Derudover bestræber Fabrikken aalykke sig på altid at have et varieret beskæftigelsestilbud til medarbejderne. Det er væsentlig, at den enkelte kan se formålet med det, som han/hun laver.

Det er alle produkter, som man kan følge tilblivelsen af, lige fra råmaterialerne ankommer til virksomheden, bliver forarbejdet i et eller flere af værkstederne, og til det færdige produkt er pakket og klar til afhentning.