Velkommen til Fabrikken aalykke

 

Fabrikken aalykke er et beskyttet beskæftigelsestilbud i henhold til Lov om social service § 103. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne i alderen 18 år til du opnår din pensionsalder.

Formålet med den beskyttede beskæftigelse er udover at give et varigt arbejdstilbud under passende arbejdsforhold:

  • at skabe såvel personlig som social udvikling af den enkelte medarbejder
  • at styrke den enkeltes borgers kompetencer og selvværdsfølelse gennem fremstilling af produkter til danske virksomheder, som sælges og bruges af det øvrige samfund
  • at give medarbejderne en så normal tilværelse som muligt gennem det at være på en arbejdsplads, hvor der er et socialt tilpasset indhold, og hvor den enkeltes kompetencer udnyttes optimalt.

Adresse:

Håndværkervej 12
9000 Aalborg
Mail: fle-aeh@aalborg.dk

Åbningstider:

mandag – onsdag 7.30 – 15.30
onsdag 7.30 – 13.30
Fredag 7.30 -.14.30