Til rådgivere

Dagcenter virkelyst er et Aktivitets- og samværstilbud under Dagtilbud – arbejdsliv og øvebaner. Vores opgave er at lave et Aktivitets og samværs tilbud der er målrettet efter serviceloven § 104, For at blive visiteret til en plads på Virkelyst kommer borgeren i et afklarings forløb igennem Aalborg AKTIV. Du kan læse mere om visitationsprocedure .