Vi er et aktivitets- og samværstilbud ( (§ 104 ) til voksne brugere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Dagcenter er normeret til 52 brugere. I alderen 18 år og opefter.

Vi kan tilbyde et udviklende og varierende dagtilbud.

Vi er delt op i 4 basisgrupper med imellem 10-15 tilknyttet hver gruppe

Vi tilbyder hyggeligt samvær og gode oplevelser.

Vi har forskellige aktiviteter i og udenfor huset, f.eks. ridning, dansesnor, musik, bevægelse, bagning og kreative værkstedsaktiviteter, ude livs ture osv. Nogle aktiviteter foregA?r i basisgrupperne, andre på tværs af grupperne.

 

Du vil have mulighed for at deltage projekter sammen med andre fra AK-dagtilbud.

 

Aktiviteterne skifter alt efter hvilke ønsker og behov brugerne har.

Vi bestræber os på, at skabe en forudsigelig hverdag med fast struktur, ro og tryghed for den enkelte.

Vi vægter tryghed og omsorg højt, og der er altid tid til snak og sjov.

Fysioterapien i Hammer bakke er tilknyttet stedet

Vi sørger for transport til og fra Virkelyst, Der er etableret kørselsruter sammen med de andre tilbud i AK- dagtilbud eller vores egen busser.

Vi holder årligt et juleengagement for alle der har tilknytning til huset og deltager i flere engagementer som afholdes i AK-dagtilbud bl.a. høstfest i hammer bakker

Med livsglæden som udgangspunkt, arbejder vi med nærvær, etik, respekt, anerkendelse, selvværd og selvstændighed.

Personale

1 Assisterende leder
16 pædagoger

1 Omsorgs- og Pædagogmedhjælper

1 Sosu assistent

1 beskæftigelsesvejleder
1 lønnet studerende 30 timer

3 chaufførere /omsorgsmedhjælpere