Velkommen til Dagcenter Virkelyst

Præsentation af afdelingen

Dagcenter Virkelyst er et aktivitets- og samværstilbud efter lov om social service 104. Vi tilbyder et udviklende og varieret dagtilbud planlagt i samarbejde med den enkelte bruger. Vi er delt op i 4 grupper af forskellig størrelse, efter behov. Vi er storforbrugere af gode oplevelser og højt humør. Virkelyst rummer en del kørestolsbrugere og flere gangbesværede brugere, hvilket der er taget hensyn til i indretningen.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 08.00-15.30
Fredag kl. 08.00-15.00
Lørdag og søndag lukket

Beliggenhed

Dagcenter Virkelyst er beliggende i et industriområde i Nørresundby. Der er gode busforbindelser til stedet. Vi har et rigtig hyggeligt udendørs areal, hvor der er mulighed for at lave bål, gynge og være sammen med andre. Vi deler hus med Virkelyst Grafisk og Montage.

Målgruppe

Dagcenter Virkelyst er et tilbud til voksne udviklingshæmmede brugere, der har lyst til at være sammen med andre mennesker og lave forskellige aktiviteter tilrettelagt efter den enkeltes formåen. Du skal være minimum 18 år for at komme på Dagcenter Virkelyst. Der er 52 pladser i dagcenteret.

Målsætning og mission

I dagcenter Virkelyst er det vores opgave, at sikre brugerne en meningsfuld og stimulerende hverdag med muligheder og udfordringer, der kan medvirke til, at udvikle den enkelte brugers potentiale. Dagcenter Virkelyst er et pædagogisk tilbud, hvilket betyder, at det er vores opgave at tilrettelægge et miljø, som er udviklingsorienteret og udviklingsstøttende, baseret på faglige og professionelle overvejelser. Aktiviteterne anses som værende et middel og ikke et mål i sig selv. Det er op til os at være kreative og nytænkende i forhold til aktiviteterne, så alle kan være med pA? deres egne præmisser. Vi tager udgangspunkt i det hele menneske og derfor også i hele den enkeltes berøringsflade.

Grupper

Grupperne har hver deres gruppe rum som er basis for den enkelte gruppe, der ud over har vi et kA?kken som bruges af grupperne på skift, vi har også en stor sal som bruges til fælles aktiviteter på tværs i huset det være sig musik, sang, fest osv.

Sociale aktiviteter

Vi tilbyder mange aktiviteter heriblandt hestevogt, ridning, kreativt værksted, leg og bevægelse, bål, gril og havearbejde. I køkkenet arbejdes der blandt andet med bagning og madlavning. Vi tager pA? indkøbsture, på besøg i Zoologisk Have og på ture ud i nærmiljøet.

Traditioner

Vi holder en del traditioner i løbet af året , Fastelavn og synger morgensang. I december holder vi julegudstjeneste.